Czas na renowację nawierzchni

wiosna-jesień 2024 r. – OFERUJEMY PROMOCYJNE CENY USŁUG!

Poniżej prezentujemy najnowsze oferty zabiegów renowacyjnych, adekwatne do pory roku, temperatury powietrza, terminów agrotechnicznych oraz innych czynników, uwzględniając w tym także „kalendarz ligowy”, jakie są brane pod uwagę przy renowacji boisk sportowych.

Prowadzimy też sprzedaż wkręcanych ZNACZNIKÓW BOISKOWYCH (komplet 25 szt. + klucz do wkręcania znaczników w podłoże boiska; zdjęcie w lewej kolumnie) do oznaczania punktów krańcowych linii boiskowych, w cenie 750 zł netto + 23% VAT (dostawa gratis).

Ulotkę reklamową przedstawiającą zakres naszych prac, można pobrać/zobaczyć
TUTAJ cz. 1 oraz TUTAJ cz. 2
————————————————————————————————
Na Państwa życzenie możemy także wykonać DARMOWĄ WYCENĘ kosztów renowacji boiska. W tym celu wystarczy nam przesłać mailem lub podać telefonicznie kilka danych związanych z Państwa boiskiem, a mianowicie: wymiary boiska oraz ogólny opis stanu nawierzchni zawierający m.in. rodzaj podłoża (glina, piasek, ziemia czarna, itp.), stan zadarnienia, równość nawierzchni, stan zachwaszczenia, czy tworzą się zastoiny wodne, itp. Taką szacunkową wycenę otrzymają Państwo od nas w ciągu 24 godzin od otrzymania zapytania.

————————————————————————————————–
OFERTA nr 1 – WIOSENNE PIASKOWANIE + AERACJA BOISKA

Napowietrzanie (aeracja) – zabieg niezbędny po wykonaniu głębokiego spulchniania oraz piaskowania, ma na celu „ułożenie” na nowo oraz wyrównanie i niwelację podłoża boiska po spulchnianiu gleby, a także stworzenia mikro-kanalików dla nawiezionego piasku. Dodatkowo wyrównuje miejsca zniszczone równomiernie rozplanowując spulchnioną glebę. Wykonywana jest bolcami pustymi na głębokość 4-8 cm, ilość otworów to około 270-540 szt./m2. Aeracja poprawia przepuszczalność podłoża dla wody i powietrza oraz zwiększa jego elastyczność. Dzięki niej nie rozwijają się na boisku choroby. Dodatkowo bęben aeratora wykonuje lekkie wałowanie boiska, a zabrane z boiska do pojemnika wykorki, które zawierają korzenie traw, można wykorzystać do podsypania miejsc, gdzie powstały miejscowe zagłębienia oraz dziury i nierówności w płycie boiska.

Piaskowanie boiska– równomierne rozprowadzenie piasku po całej nawierzchni. Celem tego zabiegu jest zmiana struktury podłoża, a tym samym jego właściwości wodno-powietrznych. Podłoże staje się bardziej przepuszczalne dla powietrza oraz bardziej elastyczne. Dzięki piaskowaniu trawa jest też mniej podatna na choroby. Ponadto piasek zabezpiecza nowo wysiane nasiona przed niekorzystnymi czynnikami zewnętrznymi, a także delikatnie niweluje nierówności.

Dodatkowo po piaskowaniu i aeracji wykonujemy włókowanie boiska wzdłuż i poprzek jego osi. Włókowanie ma na celu jeszcze dokładniejsze rozprowadzenie piasku po nawierzchni, a także „wczesanie” piasku w otwory po aeracji, powstałe na powierzchni płyty piłkarskiej.

Po zakończeniu powyższych zabiegów sugerujemy wykonanie nawożenia odpowiedniego dla danej pory roku.

INDYWIDUALNIE USTALANE CENY Z KAŻDYM ZLECENIODAWCĄ

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN !!!

CENA JUŻ OD 2,00 zł/m2 + 8 % VAT + koszt piasku

————————————————————————————————–
OFERTA nr 2 – WERTYKULACJA BOISKA

Wertykulacja ma na celu usunięcie z murawy boiska obumarłych części roślin oraz zaschłych liści trawy, które pozostały po zimie i tworzą na nawierzchni tzw. „filc”. Filc ten powoduje, że trawa słabo rośnie, a na powierzchni rozwija się wiele patogenów, jak np. grzyby. Dzięki wertykulacji możemy „wyczesać”, a tym samym „przewietrzyć” boisko, w wyniku czego trawa będzie lepiej rosła i krzewiła się oraz będzie wolna od chorób.

Zabieg wykonujemy maszyną podczepianą pod ciągnik. Szerokość pracy wertykulatora wynosi 1,20 m, a głębokość pracy jest regulowana w zakresie 0-9 cm. Ponadto wertykulator posiada kosz, do którego zbierany jest urobek (tzw. filc), który następnie można zwieźć z boiska we wskazane miejsce. Dzięki pracy wertykulatora możliwe jest też ścięcie drobnych nierówności na boisku, rozbicie/rozcięcie skępiałej trawy, a także likwidacja kretowisk lub innych niedoskonałości nawierzchni.

Dodatkowo po wertykulacji wykonujemy włókowanie boiska wzdłuż i poprzek jego osi. Włókowanie ma na celu jeszcze dokładniejsze „oczyszczenie” nawierzchni z resztek obumarłej trawy, a także „zagłaskanie” powierzchni płyty piłkarskiej.

Po zakończeniu powyższych zabiegów sugerujemy wykonanie nawożenia odpowiedniego dla danej pory roku.

INDYWIDUALNIE USTALANE CENY Z KAŻDYM ZLECENIODAWCĄ

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN !!!

CENA JUŻ OD 1,00 zł/m2 + 8 % VAT

————————————————————————————————–
OFERTA nr 3 – SZYBKA, WIOSENNA/JESIENNA RENOWACJA BOISKA !!!

Szybka renowacja boiska, w stosunkowo krótkim czasie pozwala przygotować boisko do gry, jeszcze na wiosnę lub jesienią. W sprzyjających warunkach pogodowych oraz w zależności od stanu regenerowanej płyty, możliwa jest gra na boisku już po upływie 6-8 tygodni od daty zakończenia prac! Tak krótki okres wyłączenia boiska z eksploatacji możliwy jest, dzięki zastosowaniu profesjonalnych mieszanek traw do szybkiej renowacji boisk sportowych, firmy Barenbrug w połączeniu z profesjonalnymi nawozami wspomagającymi szybki rozwój i kiełkowanie nasion, firm Scotts lub Mivena.

Wiosenna/jesienna renowacja obejmuje następujące zabiegi:
– zasiew trawy (mieszanka traw sportowych Barenbrug, indywidualnie dobrana do każdego boiska) w sposób perforacyjny, na głębokość ok. 2-3 cm, szybko kiełkująca i krzewiąca się, dzięki czemu dająca gęstą, mocną i zwartą darń
– napowietrzanie (aeracja) murawy, wspomagające szybki rozwój korzeni traw na wiosnę oraz powodujące przewietrzenie i lekkie spulchnienie podłoża po zimie,
– piaskowanie boiska (piasek zapewnia Zleceniodawca) – piasek pomaga w poprawie elastyczności i przepuszczalności podłoża dla wody, lekko podrównuje nawierzchnię boiska oraz osłania wysiane nasiona trawy, przed wydziobaniem przez ptaki lub wywiewaniem przez wiatr,
– włókowanie boiska pomagające w przewietrzeniu nawierzchni oraz usunięciu „filcu” z boiska, a także równomiernym rozprowadzeniu piasku,
– nawożenie nawierzchni specjalistycznym nawozem do boisk na jesień/zima, firmy Scotts lub Mivena (o wydłużonym okresie działania 3-4 miesiące), poprawiającym kondycję trawy przed zimą (zwiększa mrozoodporność trawy) oraz jej wybarwienie jesienią, a także szybszy wzrost i pobudzenie na wiosnę.

INDYWIDUALNIE USTALANE CENY Z KAŻDYM ZLECENIODAWCĄ

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN !!!

CENA JUŻ OD 3,80-4,50 zł/m2 + 8 % VAT

————————————————————————————————
OFERTA nr 4 – WIOSENNE/LETNIE/JESIENNE NAWOŻENIE BOISKA

Zalety zbilansowanego nawożenia boiska:
– pobudzenie trawy do wegetacji na wiosnę (szybszy wzrost i rozwój liści, a tym samym poprawa zadarnienia boiska),
– dłuższa wegetacja trawy jesienią (boisko jest dłużej zielone),
– lepsze wybarwienie trawy wiosną i jesień (intensywna zieleń),
– stabilny, równomierny wzrost trawy,
– poprawa wytrzymałości trawy na deptanie (użytkowanie),
– poprawa odporności trawy na choroby,
– dzięki zwiększonej zawartości azotu zapewnia szybszy „start” trawy na wiosnę,

Stosowane przez nas nawozy:
– profesjonalne nawozy do nawierzchni trawiastych o charakterze sportowym, renomowanej firmy Scotts lub Mivena,
– wydłużony okres działania nawozu do 2-3 miesięcy, dzięki czemu można zmniejszyć na boisku liczbę nawożeń w roku,
– gwarantujemy równomierne rozsypanie nawozu po boisku

Do wyboru 2 rodzaje nawozów:

1) Nawóz MIVENA GREENSTAR HIGH N, skład NPK 24+5+10+2MgO+0,5Fe, worek 20 kg, stosowany od wiosny do lata (marzec-lipiec) w dawce ok. 20-30 g/m2.
Nawóz z dużą zawartością azotu stymuluje murawę do intensywnego wzrostu oraz zapewnia żywozieloną barwę. Działa 2-3 miesięcy.

lub

2) Nawóz HAIFA MULTIGREEN CLASSIC PRINTEMPO, skład NPK 24+6+14+3MgO, worek 25 kg, stosowany wczesną wiosną do lata (marzec-lipiec) w dawce ok. 20-25 g/m2.
Nawóz ten nadaje w okresie około 7 dni szybki wzrost i wybarwienie trawnika, które utrzymuje się przez okres około 2-3 miesięcy.

CENA NAWOŻENIA: 0,40 zł/m2 + 8% VAT
(Cena oprócz samego nawozu, obejmuje także jego dowóz i rozsianie po boisku!)

MOŻLIWOŚĆ INDYWIDUALNYCH NEGOCJACJI CEN !!!

Możliwość wykonania nawożenia nawozami innych firm, np. BarFertile (nowość), Compo, Melspring Marathon, a także nawozami o innym składzie indywidualnie dobranymi do potrzeb każdego boiska!

————————————————————————————————
OFERTA nr 5 – WCZESNOWIOSENNA lub PÓŹNOJESIENNA RENOWACJA BOISKA !!!

Dzięki zastosowaniu nasion traw nowej generacji S.O.S. firmy Barenbrug, które kiełkują już w temperaturze około 4 st.C. możliwa jest renowacja murawy boiska we wczesnowiosennych miesiącach (koniec lutego, marzec). Dzięki tak wczesnej renowacji murawy, możliwe jest użytkowanie boiska już wiosną, bez konieczności długotrwałego wyłączania nawierzchni z eksploatacji. Renowacja ta w znacznym stopniu wydłuża także okres użytkowania boiska oraz poprawia jego stan funkcjonalny (m.in. lepszy odpływ wody po zimowych roztopach) oraz stan wizualny (gęsta, zielona trawa już na wiosnę).

Wczesnowiosenna lub późnojesienna renowacja obejmuje następujące zabiegi:
– dosiewka trawy (mieszanka sportowa Barenbrug lub S.O.S w zależności od potrzeb) w sposób perforacyjny, na głębokość ok. 2-3 cm,
pozwalająca trawie skiełkować nawet przy niesprzyjających warunkach i niskich temperaturach, odporna na wymarzanie.
– napowietrzanie (aeracja) murawy i usunięcie filcu, który zalegając na boisku jesienią i zimą przyczynia się do gnicia trawy pod śniegiem, a także rozwoju na wiosnę różnego rodzaju chorób grzybowych i bakteryjnych,
– piaskowanie boiska (piasek zapewnia Zleceniodawca) – piasek w dużej mierze pomaga w zabezpieczeniu korzeni traw przed bezpośrednim działaniem niskich temperatur ponadto poprawia elastyczność i przepuszczalność podłoża oraz osłania wysiane nasiona trawy,
– włókowanie boiska pomagające w przewietrzeniu nawierzchni oraz usunięciu „filcu” z boiska, a także równomiernym rozprowadzeniu piasku,
– nawożenie nawierzchni specjalistycznym nawozem do boisk na jesień/zima, firmy Scotts lub Mivena (o wydłużonym okresie działania 3-4 miesiące), poprawiającym kondycję trawy przed zimą (zwiększa mrozoodporność trawy) oraz jej wybarwienie jesienią, a także szybszy wzrost i pobudzenie na wiosnę.

INDYWIDUALNIE USTALANE CENY Z KAŻDYM ZLECENIODAWCĄ

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN !!!

CENA JUŻ OD 4,20-5,00 zł/m2 + 8 % VAT

————————————————————————————————
OFERTA nr 6 – PEŁNA RENOWACJA MURAWY (z głębokim spulchnianiem nawierzchni)

Wyłączenie boiska z eksploatacji tylko na 6-12 tygodni !!!

GŁĘBOKIE SPULCHNIANIE nawierzchni polecane jest głównie na boiskach bardzo twardych, które nie przepuszczają wody, w wyniku czego po opadach deszczu tworzą się ZASTOINY WODNE. Zabieg głębokiego spulchniania usuwa problem braku przepuszczalności podłoża dla wody, a tym samym tworzenia się kałuż. Noże maszyny zagłębiają się na około 25 cm w głąb podłoża energicznie je spulchniając i lekko unosząc do góry. Tym samym podłoże staje się bardziej przepuszczalne dla wody i powietrza, a boisko bardziej elastyczne. Maszyna nie niszczy istniejącej na boisku trawy, dzięki czemu możemy ją stosować nie tylko na boiskach mocno wyeksploatowanych, ale także na tych, które są dobrze utrzymane, lecz są zbyt twarde i występuje na nich problem z odpływem wody w głąb podłoża po obfitych deszczach.

DOSIEW NOWEJ TRAWY – mieszanka na boiska sportowe o bardzo krótkim i szybkim okresie kiełkowania oraz szybkim tempie krzewienia się. Idealna na dosiewki i zasiewy renowacyjne, renomowanej firmy Barenbrug.

Renowacja taka daje możliwość gry już w najbliższych rozgrywkach na nowej, w 100% zadarnionej murawie. Gwarantujemy możliwość gry na murawie już po okresie około 6-12 tygodni (w zależności od warunków atmosferycznych i stopnia pielęgnacji murawy) od przeprowadzenia renowacji, bez uszczerbku dla nowo zasianej trawy!
Regeneracja taka zapewnia także poprawę elastyczności murawy oraz przepuszczalności podłoża dla wody, a także szybszy wzrost i krzewienie się nowej oraz rosnącej na boisku trawy.

W skład „pełnej renowacji boiska” wchodzą następujące zabiegi agrotechniczne:
– głębokie spulchnianie nawierzchni (bez niszczenia jej zadarnionej wierzchniej warstwy)
– zasiew perforacyjny trawy (specjalna mieszanka traw przeznaczona do szybkiej renowacji boisk piłkarskich)
– napowietrzanie murawy
– piaskowanie boiska (piasek zapewnia Zleceniodawca)
– włókowanie boiska
– nawożenie nawierzchni specjalistycznym nawozem o wydłużonym czasie działania, przyspieszającym wzrost i krzewienie się trawy.

Na życzenie (cena 0,20 zł/m2 + 8%VAT) możemy także wykonać odchwaszczanie boiska.

INDYWIDUALNIE USTALANE CENY Z KAŻDYM ZLECENIODAWCĄ

CENA JUŻ OD 5,00-5,50 zł/m2 + 8 % VAT

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN !!!

————————————————————————————————
OFERTA nr 7 – NOWOŚĆ !!! RENOWACJA BOISKA W MIESIĄCACH ZIMOWYCH !!!

Dzięki zastosowaniu nasion traw nowej generacji S.O.S. firmy Barenbrug, które kiełkują już w temperaturze około 4 st.C. możliwa jest renowacja murawy boiska w miesiącach jesienno-zimowych (listopad i grudzień) lub wczesno-wiosennych (koniec lutego, marzec).

Renowacja taka zapewnia poprawę stanu nawierzchni murawy, a w szczególności jej wytrzymałości na niskie temperatury oraz w znacznym stopniu wydłuża okres użytkowania boiska, ponieważ trawa S.O.S. ma bardzo długi okres wegetacji (rośnie nawet przy temp. 4 st.C., kiedy to inne trawy już wstrzymują wzrost i wegetację!).

Dzięki „zimowej renowacji boiska” można przygotować zieloną murawę już na pierwsze wiosenne mecze bez konieczności ich przekładania na inne terminy lub zmiany lokalizacji ich rozgrywania.

Zimowa renowacja obejmuje następujące zabiegi:
– dosiewka trawy S.O.S. w sposób perforacyjny, na głębokość ok. 2-3 cm,
pozwalająca trawie skiełkować nawet przy niesprzyjających warunkach i niskich temperaturach, odporna na wymarzanie.
– napowietrzanie (aeracja) murawy i usunięcie filcu, który zalegając na boisku jesienią i zimą przyczynia się do gnicia trawy pod śniegiem, a także rozwoju na wiosnę różnego rodzaju chorób grzybowych i bakteryjnych,
– piaskowanie boiska (piasek zapewnia Zleceniodawca) – piasek w dużej mierze pomaga w zabezpieczeniu korzeni traw przed bezpośrednim działaniem niskich temperatur ponadto poprawia elastyczność i przepuszczalność podłoża oraz osłania wysiane nasiona trawy,
– włókowanie boiska pomagające w przewietrzeniu nawierzchni oraz usunięciu „filcu” z boiska, a także równomiernym rozprowadzeniu piasku,
– nawożenie nawierzchni specjalistycznym nawozem do boisk na jesień/zima, firmy Scotts lub Mivena (o wydłużonym okresie działania 3-4 miesiące), poprawiającym kondycję trawy przed zimą (zwiększa mrozoodporność trawy) oraz jej wybarwienie jesienią, a także szybszy wzrost i pobudzenie na wiosnę.

INDYWIDUALNIE USTALANE CENY Z KAŻDYM ZLECENIODAWCĄ

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN !!!

CENA JUŻ OD 4,20-5,00 zł/m2 + 8 % VAT

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *