Jedną z najlepszych metod zasiewu jest zasiew perforacyjny trawy. Dzięki odpowiedniemu nastawieniu perforatora, materiał siewny wprowadzany jest przez węże elementu siewnego, bezpośrednio do otworów perforacyjnych na głębokość 2-3 cm. Na powierzchni 1 m2 znajduje się około 350 takich otworów. W ten sposób dozowana jest ilość materiału siewnego traw sportowych.

Głęboki równomierny zasiew traw gwarantuje silne ukorzenienie trawnika na głębokość 4-8 cm, a następnie odpowiednio szybkie jego rozkrzewienie poprzez umieszczenie nasion trawy w „gniazdach” chroniących je przed wypłukaniem, wywianiem przez wiatr, czy wydziobaniem przez ptaki. Zasiew taki zapewnia szybki wzrost trawy (nasiona w „gniazdach” mają nieprzerwany dostęp do wilgoci) i daje możliwość ponownego użytkowania boiska po 4-8 tygodniach od zasiewu, a także zwiększa odporność trawy na zniszczenia mechaniczne (dobrze ukorzeniona trawa nie jest wyrywana „płatami” podczas gry).

Poniżej rysunek obrazujący zasiew perforacyjny.