OFERTA 1.

Konsultacje agrotechniczne (telefoniczne i e-mailowe) – to DARMOWE konsultacje i porady dotyczące Państwa boisk!
Wystarczy zadzwonić lub napisać e-mail, a my w miarę naszych możliwości i wiedzy postaramy się rozwiązać Państwa problem oraz rozwiać wątpliwości.

Telefon: 609-29-49-43 – mgr inż. Jacek Kulpeksza
e-mail: murawasport@op.pl – mgr inż. Jacek Kulpeksza
————————————————————————————————

OFERTA 2.

Konsultacje agrotechniczne (wizyta na boisku) – to ocena stanu nawierzchni trawiastej, czyli pełna diagnostyka boiska wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi.

Jeśli chcą państwo wiedzieć jak poprawić stan murawy swojego boiska, to zapraszamy do skorzystania z oferty EKSPERTYZA STANU NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ!

W skład ekspertyzy boiska m.in. wchodzi:
– pobranie próbek ziemi do analizy oraz badanie podłoża na zawartość podstawowych składników odżywczych dla roślin,
– określenie (zbadanie) pH podłoża w sposób laboratoryjny,
– badanie stanu zadarnienia oraz zachwaszczenia boiska,
– określenie składu gatunkowego mieszanki trawiastej na boisku oraz
głębokości ukorzenienia trawy,
– badanie stanu zagęszczenia podłoża (m.in. przepuszczalności dla
wody) oraz jego składu granulometrycznego,
– zdiagnozowanie ewentualnych chorób traw boiskowych oraz określenie
sposobu walki z nimi,
– określenie przyczyn obecnego stanu nawierzchni, ocena murawy oraz
opracowanie zaleceń regeneracyjnych,
– opracowanie, na podstawie badań laboratoryjnych, rocznego planu
nawożenia boiska (dla nawozów specjalistycznych i rolniczych),
– opracowanie podstawowych zasad pielęgnacji oraz użytkowania sportowych nawierzchni trawiastych, m.in. dawki wody do podlewania,
częstotliwość koszenia, wałowanie, piaskowanie, napowietrzanie, itp.,
– dobór i ocena sprzętu do pielęgnacji boisk,
– dokumentacja zdjęciowa boiska,

Ponadto:
– ponad 30 stron dokumentacji na temat badanego boiska.
– ekspertyza dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (oprawiony
wydruk na papierze) oraz elektronicznej (zapis na płycie CD).
– szybki czas wykonania ekspertyzy (do 10 dni roboczych)

Cena już od 1 500 – 3 000 zł/boisko + 8% lub 23% VAT = 1 620 – 3 240 zł lub 1 845 – 3 690 zł brutto/boisko

Przy większej ilości badanych boisk (więcej niż jedno) stosujemy indywidualne upusty! Im więcej badanych boisk, tym cena jednostkowa za badane boisko niższa!

UWAGA: w przypaku wykonania renowacji boiska przez naszą firmę, cena ekspertyzy boiska jest odliczana od kosztów wykonania renowacji murawy!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!