W SEZONIE 2024 r. OFERUJEMY PROMOCYJNE CENY USŁUG!

Ceny są ustalane indywidualnie z każdym Kontrahentem !!
Istnieje możliwość płatności w ratalnej za wykonane usługi.

 • renowacja boiska „w trakcie przerwy w rozgrywkach”, cena od 4,00 zł/m2 +8% VAT
 • „szybka” wiosenna renowacja boiska, cena od 4,00 zł/m2 + 8% VAT
 • wczesnowiosenna renowacja boiska, cena od 4,30 zł/m2 + 8% VAT
 • renowacja „zimowa” boiska (trawy S.O.S), cena od 4,40 zł/m2 + 8% VAT
 • standardowa renowacja boiska, cena już od 3,90 zł/m2 + 8% VAT
 • pełna renowacja boiska (z głębokim spulchnianiem nawierzchni), cena już od 5,40 zł/m2 + 8% VAT
 • konsultacje agrotechniczne (ocena stanu nawierzchni boiska) od 1 800 zł do 3 500 zł + 8% lub 23% VAT (przy większej ilości badanych boisk – więcej niż jedno – stosujemy indywidualne upusty! Im więcej badanych boisk, tym cena jednostkowa za badane boisko niższa! W przypadku wykonania renowacji boiska przez naszą firmę, cena ekspertyzy boiska jest odliczana od kosztów wykonania renowacji murawy).
 • znaczniki boiskowe (komplet 25 szt. + klucz do wkręcania znaczników w podłoże boiska) do oznaczania punktów krańcowych linii boiskowych, w cenie 750 zł netto + 23% VAT (dostawa gratis).
 • nawożenie boiska, cena od 0,50-1,00 zł/m2 + 8% VAT (cena oprócz samego nawozu, obejmuje także jego dowóz i rozsianie po boisku!)
 • opryski odchwaszczające boisko, cena od 0,50-2,50 zł/m2 + 8% VAT (w cenę wliczony jest już odpowiedni środek chwastobójczy i zależy od rodzaju opryskiwacza: ręczny, elektryczny, ciągnikowy)
 • odwierty odwadniające boisko (drenaż pionowy), cena już od 3 500 zł + 8% VAT (cena uwarunkowana jest ilością odwiertów, wielkością odwadnianej powierzchni oraz jakością i rodzajem podłoża w jakim mają być one wykonane).

UWAGA: Ceny dotyczą boisk typowych, czyli mających powierzchnię około 7 500 m2 (105 m x 68 m + obrzeże). W przypadku boisk o mniejszej lub większej powierzchni, cena usługi za 1 m2 boiska, może być nieznacznie wyższa lub niższa.

Ulotkę reklamową przedstawiającą zakres naszych prac, można pobrać/zobaczyć
TUTAJ cz. 1 oraz TUTAJ cz. 2