W SEZONIE 2021 r. OFERUJEMY PROMOCYJNE CENY USŁUG!

Ceny są ustalane indywidualnie z każdym Kontrahentem !!
Istnieje możliwość płatności w ratalnej za wykonane usługi.

  • renowacja boiska „w trakcie przerwy w rozgrywkach”, cena od 3,80 zł/m2 +8% VAT
  • „szybka” wiosenna renowacja boiska, cena od 3,80 zł/m2 + 8% VAT
  • wczesnowiosenna renowacja boiska, cena od 4,20 zł/m2 + 8% VAT
  • renowacja „zimowa” boiska (trawy S.O.S), cena od 4,20 zł/m2 + 8% VAT
  • standardowa renowacja boiska, cena już od 3,50 zł/m2 + 8% VAT
  • pełna renowacja boiska (z głębokim spulchnianiem nawierzchni), cena już od 5,30 zł/m2 + 8% VAT
  • konsultacje agrotechniczne (ocena stanu nawierzchni boiska) od 1 500 zł do 3 000 zł + 8% lub 23% VAT

(przy większej ilości badanych boisk – więcej niż jedno – stosujemy indywidualne upusty! Im więcej badanych boisk, tym cena jednostkowa za badane boisko niższa! W przypaku wykonania renowacji boiska przez naszą firmę, cena ekspertyzy boiska jest odliczana od kosztów wykonania renowacji murawy).

  • nawożenie boiska, cena od 0,40-0,55 zł/m2 + 8% VAT (cena oprócz samego nawozu, obejmuje także jego dowóz i rozsianie po boisku!)
  • opryski odchwaszczające boisko, cena od 0,30-0,50 zł/m2 + 8% VAT (w cenę wliczony jest już odpowiedni środek chwastobójczy)
  • odwierty odwadniające boisko (drenaż pionowy), cena już od 3 000 zł + 8% VAT (cena uwarunkowana jest ilością odwiertów, wielkością odwadnianej powierzchni oraz jakością i rodzajem podłoża w jakim mają być one wykonane).

UWAGA: Ceny dotyczą boisk typowych, czyli mających powierzchnię około 7 500 m2 (105 m x 68 m + obrzeże). W przypadku boisk o mniejszej lub większej powierzchni, cena usługi za 1 m2 boiska, może być nieznacznie wyższa lub niższa.

Ulotkę reklamową przedstawiającą zakres naszych prac, można pobrać/zobaczyć
TUTAJ cz. 1 oraz TUTAJ cz. 2