Napowietrzanie (aeracja) – zabieg ten stosuje się w przypadku stosunkowo dużej eksploatacji nawierzchni trawiastych. Następuje wtedy ubicie wierzchniej warstwy podłoża, charakteryzujące się obniżoną porowatością. Powoduje to zmniejszenie dopływu powietrza do korzeni, a w konsekwencji pogorszenie jakości murawy. W tej sytuacji wskazane jest zastosowanie specjalnych urządzeń tzw. aeratorów.
Zabiegi tego typu poprawiają stosunki powietrzno-wodne w podłożu, a tym samym przyczyniają się do polepszenia stanu trawników (masa korzeni traw zwiększa się, a darń trawnika wyrównuje). Ponadto po zastosowaniu tych prac wyraźnie zwiększa się zdolność darni do efektywnego wykorzystania składników pokarmowych, czy wody.

Systematyczne napowietrzanie trawników o charakterze sportowym przyczynia się do:
• obniżenia strat wynikających z nadmiernego wyparowywania wody z gleby,
• efektywniejszego działania nawozów,
• podniesienia średniej temperatury gleby w strefie korzeniowej,
• zwiększenia elastyczności trawnika,
• zwiększenia zdolności regeneracyjnych

Przy intensywnym użytkowaniu boisk trawiastych, napowietrzanie powinno stosować się nawet do 2-4 razy w roku.
Nasza firma aerację wykonuje bolcami pustymi („rurki” wycinają w glebie pionowe otwory) na głębokość 3-8 cm, na całej powierzchni boiska. Ilość otworów to około 250-300 (a nawet 500) na m2 boiska. Perforator napowietrza glebę, tworząc gęstą sieć zachodzących na siebie otworów napowietrzających. Wycięte korki ziemi zostają częściowo zebrane przez maszynę.

Szybkie tempo pracy i małe odstępy między otworami gwarantują wysoką wydajność tego zabiegu, a skutkuje on poprawą przepuszczalności podłoża dla wody i powietrza oraz zwiększeniem jego elastyczności.

Przy stosowaniu nowoczesnych metod pielęgnacji trawników na terenach sportowych aeracja jest uznawana powszechnie za niezbędny zabieg pielęgnacyjny.