Zaletami wykonania odwiertów odwadniających boisko, tzw. drenaży pionowych, jest:

– szybkie usunięcie miejscowych zastoin wodnych,
– odwodnienie pojedynczych stref boiska, np. pól bramkowych i pól karnych,
– odwodnienie boisk bez niszczenia nawierzchni murawy,
– brak konieczności wyłączania boiska z eksploatacji,
– krótki czas realizacji i niskie koszty wykonania,

Zakładanie i sposób działania drenaży pionowych:

Jest to skuteczna i niedroga metoda odwadniania boisk przy pomocy odwiertów, tworzących tzw. drenaż pionowy. Polega ona na wykonaniu szeregu otworów odwadniających, przy pomocy specjalnej wiertnicy doglebowej, tak aby przebić się do głębszych warstw podglebia i odprowadzić tam nadmiar wody. Dodatkowo w otworach umieszcza się, specjalne, szczelinowe rurki drenarskie, które dzięki swojej konstrukcji nie pozwalają na zamulanie odpływu i skuteczniej odprowadzają nadmiar wody. Metoda ta pozwala szybko i skutecznie odprowadzić wodę z boiska, nie pozostawiając przy tym śladu po wierceniach w nawierzchni murawy i nie niszcząc jej, jak to ma miejsce w przypadku klasycznego drenażu.

Dzięki tej metodzie boisko nie musi być wyłączane na długi czas z eksploatacji i można na nim grać zaraz po zakończeniu robót. Prace przy założeniu takiego drenażu trwają 1-3 dni w zależności od ilości wykonywanych odwiertów, jakości i rodzaju podłoża, głębokości wiercenia oraz czynników atmosferycznych.

Metoda ta nie zastępuje całkowicie drenażu klasycznego, ale jest jego znacznie tańszą alternatywą (szczególnie na boiskach o przepuszczalnym podglebiu, tzw. drenażu naturalnym) oraz z powodzeniem może być stosowana jako uzupełnienie i wspomaganie w działaniu drenażu klasycznego.