Piaskowanie – jest to zabieg ściśle związany z przewietrzaniem trawników. Polega on na zastosowaniu piasku gruboziarnistego, rzecznego płukanego o frakcji 0,2-2,0 mm, w ilości 25-80 ton jednorazowo na całe boisko (w zależności od potrzeb).
Piaskowanie boiska wpływa także korzystnie na rozwój korzeni traw (poprawia stosunki powietrzno-wodne w glebie), umożliwiając im tym samym lepsze (głębsze i mocniejsze) ukorzenienie się, dzięki czemu trawa staje się bardziej odporna na deptanie oraz warunki atmosferyczne (np. susza, mróz, itp.).
Zabieg ten poprawia także przepuszczalność podłoża dla wody i powietrza, dzięki czemu na boisku znacznie poprawia się odpływ wody po intensywnych opadach deszczu (nie tworzą się zastoiny wodne).
Piasek przeznaczony do rozsypania musi być suchy, aby mógł być rozprowadzony równomiernie, warstwą o grubości kilku milimetrów, po całej nawierzchni.

Celem tego zabiegu pielęgnacyjnego jest:
– wyrównanie nawierzchni,
– poprawa elastyczności nawierzchni,
– zmiana struktury warstwy nośnej,
– zwiększenie pojemności wodnej gleby,
– polepszenie przepuszczalności i porowatości gleby,
– poprawa warunków glebowych dla rozwoju korzeni traw.

Zalecane jest coroczne przeprowadzanie tego zabiegu, które powoduje, niezależnie od intensywności użytkowania tych nawierzchni, utrzymanie na tym samym poziomie odpowiedniej struktury oraz porowatości podłoża.