» zakres usług 
- konsultacje agrotechniczne
- zasiew trawy (perforacyjny)
- głębokie spulchnianie
- piaskowanie
- napowietrzanie (aeracja)
- wertykulacja
- nawożenie
- włókowanie
- odchwaszczanie i odgrzybianie
- odwierty odwadniające
- nawozy (sprzedaż)
- nasiona (sprzedaż)
- trawa w rolce
» sprawdź - najnowsza oferta !!! 
» aktualności/media o nas 



 
     
 
   
   » zakres usług  » konsultacje agrotechniczne

OFERTA 1.

Konsultacje agrotechniczne (telefoniczne i e-mailowe) - to DARMOWE konsultacje i porady dotyczące Państwa boisk!
Wystarczy zadzwonić lub napisać e-mail, a my w miarę naszych możliwości i wiedzy postaramy się rozwiązać Państwa problem oraz rozwiać wątpliwości.

Telefon: 609-29-49-43 - mgr inż. Jacek Kulpeksza
e-mail: murawasport@op.pl - mgr inż. Jacek Kulpeksza
------------------------------------------------------------------------------------------------

OFERTA 2.

Konsultacje agrotechniczne (wizyta na boisku) - to ocena stanu nawierzchni trawiastej, czyli pełna diagnostyka boiska wraz z zaleceniami pielęgnacyjnymi.

Jeśli chcą państwo wiedzieć jak poprawić stan murawy swojego boiska, to zapraszamy do skorzystania z oferty EKSPERTYZA STANU NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ!

W skład ekspertyzy boiska m.in. wchodzi:
- pobranie próbek ziemi do analizy oraz badanie podłoża na zawartość podstawowych składników odżywczych dla roślin,
- określenie (zbadanie) pH podłoża w sposób laboratoryjny,
- badanie stanu zadarnienia oraz zachwaszczenia boiska,
- określenie składu gatunkowego mieszanki trawiastej na boisku oraz
głębokości ukorzenienia trawy,
- badanie stanu zagęszczenia podłoża (m.in. przepuszczalności dla
wody) oraz jego składu granulometrycznego,
- zdiagnozowanie ewentualnych chorób traw boiskowych oraz określenie
sposobu walki z nimi,
- określenie przyczyn obecnego stanu nawierzchni, ocena murawy oraz
opracowanie zaleceń regeneracyjnych,
- opracowanie, na podstawie badań laboratoryjnych, rocznego planu
nawożenia boiska (dla nawozów specjalistycznych i rolniczych),
- opracowanie podstawowych zasad pielęgnacji oraz użytkowania sportowych nawierzchni trawiastych, m.in. dawki wody do podlewania,
częstotliwość koszenia, wałowanie, piaskowanie, napowietrzanie, itp.,
- dobór i ocena sprzętu do pielęgnacji boisk,
- dokumentacja zdjęciowa boiska,

Ponadto:
- ponad 30 stron dokumentacji na temat badanego boiska.
- ekspertyza dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (oprawiony
wydruk na papierze) oraz elektronicznej (zapis na płycie CD).
- szybki czas wykonania ekspertyzy (do 10 dni roboczych)

Cena już od 1 500 - 3 000 zł/boisko + 8% lub 23% VAT = 1 620 - 3 240 zł lub 1 845 - 3 690 zł brutto/boisko

Przy większej ilości badanych boisk (więcej niż jedno) stosujemy indywidualne upusty! Im więcej badanych boisk, tym cena jednostkowa za badane boisko niższa!

UWAGA: w przypaku wykonania renowacji boiska przez naszą firmę, cena ekspertyzy boiska jest odliczana od kosztów wykonania renowacji murawy!

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!!

 
     
   
  Murawa-Sport | mapa strony | © 2009-2011 Utworzono w systemie darmowe strony TopCMS